NL Servicesพิธีเปิดศูนย์ฝึก นศท 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อม

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

พิธีปิดศูนย์ฝึกนศท.ปี2557

รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557

อบรมคลังทฤษฏีประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง และ พนักงานขับรถ PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารงานบุคคล
เขียนโดย อุษา คณาธรรม   
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2017 เวลา 07:43 น.

โรงเรียนนาจะลวยประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 ตำแหน่ง


และตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน 2 ตำแหน่ง


รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2017 เวลา 07:45 น.