ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

การตรวจสอบผลการเรียนทางเว็บไซต์ ประจำภาคเรียนที่่ 1/2560 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารวิชาการ
เขียนโดย Somporn Thongbai   
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2017 เวลา 00:00 น.

การตรวจสอบผลการเรียนทางเว็บไซต์


ประจำภาคเรียนที่่ 1/2560


ในการตรวจสอบผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้จากทางเว็บไซต์

โรงเรียนนาจะหลวย  www.nl.ac.th  ซึ่งการกรอกข้อมูลผู้ใช้กับรหัสผ่านนั้นให้กรอกดังนี้


ช่อง  กรอกเลขหมายประจำตัว/pin  ให้กรอกเลขประจำตัว  5  หลัก

ช่อง  กรอกรหัสผ่าน   ให้กรอกวันเดือนปีเกิดลงไป  เช่น  เกิดวันที่  5 มีนาคม  2545  รหัสผ่านจะเป็น  05/03/2545


ตรวจสอบผลการเรียนคลิกที่นี่

y School Information Program

My School Information Program

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2017 เวลา 22:09 น.