NL Services

การแข่งขันกีฬาภายในฟ้า-ชมพูเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
เขียนโดย ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์   
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2017 เวลา 07:59 น.

รีได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ฟ้า-ชมพูเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมีการแข่งขันกีฬาต่างๆ เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเล่ห์บอล ตะกร้อ และกรีฑา ซึ่งมีการแข่งขันระหว่างวันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี


alt

ภาพชุดที่ 1

alt

ภาพชุดที่ 2


ภาพชุดที่ 3แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2017 เวลา 17:31 น.