ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ สถาบันพระบรมราชชนก PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารวิชาการ
เขียนโดย Somporn Thongbai   
วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2017 เวลา 00:00 น.

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงจากพื้นที่

ดาวน์โหลดไฟล์

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงจากพื้นที่

ดาวน์โหลดไฟล์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 04 มกราคม 2018 เวลา 14:06 น.