NL Servicesพิธีเปิดศูนย์ฝึก นศท 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อม

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

พิธีปิดศูนย์ฝึกนศท.ปี2557

รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557

อบรมคลังทฤษฏีกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2561 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารทั่วไป
เขียนโดย Nantacha Klangprapun   
วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2018 เวลา 10:00 น.

โรงเรียนนาจะหลวย กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2561 ในวันที่ 5 มกราคม 2561 เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนาจะหลวย...

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2018 เวลา 10:05 น.