NL Servicesพิธีเปิดศูนย์ฝึก นศท 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อม

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

พิธีปิดศูนย์ฝึกนศท.ปี2557

รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557

อบรมคลังทฤษฏีเอกสารประกอบการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1/2561 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารวิชาการ
เขียนโดย อุษา คณาธรรม   
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 09:56 น.


ดาวโหลดเอกสาร


ประกอบการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน


ครั้งที่ 1/2561


คลิ๊กที่นี่ !!!

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 09:59 น.