ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

กิจกรรมงานแนะแนว PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - งานแนะแนวโรงเรียน
เขียนโดย ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์   
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2011 เวลา 14:30 น.


Laughing กิจกรรมนำนักเรียนเข้าร่วมติวเข้มโครงการสร้างความเท่าเทียมทางโอกาศแก่เยาวชนไทย 
นำนักเรียน ม.6  จำนวน  125  คนเข้าร่วมติวเข้ม เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐ  ในระหว่างวันที่  13 - 14  มิถุนายน  2554  ณ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (จัดโดยบริษัทโอสถสภาร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี

Laughingกิจกรรมชมนิทรรศการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
นำนักเรียน  ม.6  จำนวน  60 คน ไปชมนิทรรศการหลักสูตร  ระดับอุดมศึกษา  ครั้งที่  15  ใน วันที่  23  มิถุนายน  2554  ณ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ให้นักเรียน  ม.6  ที่สนใจไปชมนิทรรศการหลักสูตรไปลงชื่อสมัครได้ที่งานแนะแนวโรงเรียนนาจะหลวย  ระหว่างวันที่  1-10  มิถุนายน  2554  รับจำนวนจำกัด

Laughing กิจกรรมมอบเงินอุดหนุปัจจัยพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา  1/2554  
จัดสรร
ให้กับนักเรียน  ม.1  ทุกคน  โดยจัดสรรให้เป็นเครื่องแบบนักเรียน  (เสื้อกาบบัวสีชมพู)  ดำเนินการในระหว่างวันที่  1-2  มิถุนายน  2554

Laughing กิจกรรมมอบทุนนักเรียนเรียนดี  อันดับที่  1-3  จากโรงเรียนเดิม
งานแนะแนวจะสำรวจและมอบทุนให้กับนักเรียนที่ได้ผลการเรียน  อันดับที่  1-3  จากโรงเรียนเดิม  ม.1 และ ม.4
ในวันไหว้ครู
กิจกรรมมอบทุนนิธิเจดีย์อุชุปฏิปันนาณุสรณ์  วัดห้วยซันเหนือ (วัดป่าโนนนิเวศน์)  มอบวันไหว้ครู

Laughing ประชาสัมพันธ์การดำเนินการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  (กยศ.)
1.  ลงทะเบียน
รับรหัสผ่าน  ดำเนินการเรียบร้อย
2.  ยื่นคำขอกู้ยืม    ดำเนินการเรียบร้อย
ม.4  มีความประสงค์ยื่นคำขอกู้   จำนวน  28  คน
ม.5  มีความประสงค์ยื่นคำขอกู้   จำนวน  42  คน
ม.6  มีความประสงค์ยื่นคำขอกู้   จำนวน  31  คน
3.  งานแนะแนวกำลังตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและยืนยัน  (ติดตามการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป)

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2017 เวลา 17:03 น.