NL Servicesพิธีเปิดศูนย์ฝึก นศท 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อม

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

พิธีปิดศูนย์ฝึกนศท.ปี2557

รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557

อบรมคลังทฤษฏีID PLAN ภาคเรียนที่ 1/2561 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารงานบุคคล
เขียนโดย อุษา คณาธรรม   
วันพุธที่ 09 พฤษภาคม 2018 เวลา 21:18 น.


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนนาจะหลวย


สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำ ID PLAN

ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 09 พฤษภาคม 2018 เวลา 21:20 น.