ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

สรุปผลการประเมินภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4 มาตรฐาน PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารวิชาการ
เขียนโดย ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์   
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2018 เวลา 09:38 น.

สรุปผลการประเมินภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4 มาตรฐาน
ประจำปีการศึกษา 2560 เทียบกับค่าเป้าหมายของสถานศึกษาที่กำหนดขึ้น


....ดาวน์โหลดประกาศ....