NL Services

ประชาสัมพันธ์ : ตอนรับ นายจงศักดิ์ อุทรามนตรี เดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารทั่วไป
เขียนโดย todsapon sopakan   
วันศุกร์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 13:25 น.

วันที่ 16 พฤศจิการยน พ.ศ.2561 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนนาจะหลวย ได้ต้อนรับ นายจงศักดิ์ อุทรามนตรี ซึ่งเดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย โดยมีคณะครู บุคลากรโรงเรียนตาลสุมพัฒนา และแขกผู้มีเกียรติ เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 13:33 น.