NL Services

รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารวิชาการ
เขียนโดย ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์   
วันอังคารที่ 14 เมษายน 2020 เวลา 11:47 น.

โรงเรียนนาจะหลวย รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563 ผ่านทางระบบออนไลน์ : https://sites.google.com/nl.ac.th/nlregister2563


alt
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 14 เมษายน 2020 เวลา 11:56 น.