ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

ประชาสัมพันธ์ : โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารทั่วไป
เขียนโดย todsapon sopakan   
วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2020 เวลา 09:56 น.

โรงเรียนนาจะหลวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในระหว่าง วันที่ 2 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563


alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2020 เวลา 10:00 น.