ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

ครูศิลป์ออกโรง...พัฒนาชุมชนในเทศกาลบุญบั้งไฟนาจะหลวย PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระฯศิลปะ
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2011 เวลา 23:00 น.

 

                   นายนัทต์ธิพัฒน์  ภารสมบูรณ์  ครูชำนาญการพิเศษ ด้านทัศนศิลป์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนนาจะหลวย  ได้รับเชิญจากสำนักงานเทศบาลตำบลนาจะหลวย  ให้เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดบั้งไฟสวยงาม(เอ้บั้งไฟ)  พร้อมด้วยนางเพ็ญพร  นามวงษ์  ครูนาฏศิลป์  เป็นกรรมการและเลขานุการ  ประกวดขบวนฟ้อนรำ  ในงานบุญบั้งไฟอำเภอนาจะหลวย  ระหว่างวันที่  21-22  พฤษภาคม  2554  ณ  สนามเทศบาลตำบลนาจะหลวย

                  ผลการแข่งขันบั้งไฟสวยงาม  มีดังนี้  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  บ้านหลักเมือง  เงินรางวัล   5,000.- บาท  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่บ้านศรีพรม  เงินรางวัล  4,000.- บาท  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บ้านห้วยโลก  เงินรางวัล  3,500.-บาท  และรางวัลชมเชย  3,000.-บาท  ได้แก่ บ้านห้วยซันเหนือ  บ้านห้วยซันใต้  และบ้านกลางเมือง

                  จากการตัดสินครั้งนี้  ครูนัทต์ธิพัฒน์  ภารสมบูรณ์  ได้แนะนำ  ชี้แนะ  ข้อดี  ข้อเสีย  และจุดปรับปรุงพัฒนาบั้งไฟสวยงามของแต่ละชุมชนได้รับทราบ  เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงพัฒนาบั้งไฟให้สวยงามต่อไป  เพื่อยกระดับงานบุญประเพณีบั้งไฟอำเภอนาจะหลวย  เป็นเทศกาลท่องเที่ยวระดับโซน  ระดับภาคฯ  และระดับประเทศต่อไป  ตามแผนพัฒนาเทศกาลท่องเที่ยวอำเภอนาจะหลวย...ครับผม

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2011 เวลา 23:20 น.