ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

งานแนะแนะยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่คนใหม่ด้วยความยินดียิ่ง PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - งานแนะแนวโรงเรียน
เขียนโดย ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์   
วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 07:55 น.

 

 

 นายเอกชัย  โด่งวิริยะกุล จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  คณะ  วิทยาศาสตร์  สาขาคณิตศาสตร์