ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

อ.พลกฤษณ์ รินทรึก รับ 2 ท่อน A.T.C PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
วันจันทร์ที่ 06 มิถุนายน 2011 เวลา 16:16 น.

อาจารย์พลกฤษณ์  รินทรึก  ได้เข้ารับการประเมิน  ขั้นที่ 5  เพื่อขอรับวูดแบดจ์ 2 ท่อน

A.T.C ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ  ในวันที่ 4 มิถุนายน 2554