NL Servicesพิธีเปิดศูนย์ฝึก นศท 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อม

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

พิธีปิดศูนย์ฝึกนศท.ปี2557

รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557

อบรมคลังทฤษฏีตารางเงินเดือนใหม่ PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารวิชาการ
เขียนโดย ศรชัย สุโพธิ์   
วันพฤหัสบดีที่ 09 มิถุนายน 2011 เวลา 12:48 น.

ตารางเงินเดือนใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่