ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

ประชุมปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2554 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2011 เวลา 10:28 น.

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จัดประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 2554  เพื่อรองรับแผนการเรียนใหม่  กลุ่มทางเลือกเกษตร  และปรับปรุงแผนการเรียนวิทย์ คณิต คอมพิวเตอร์

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2011 เวลา 11:33 น.