ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

หัวหน้ากลุ่มสาระ เลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการ PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2011 เวลา 10:39 น.

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูพลกฤษณ์  รินทรึก  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นครูชำนาญการ  งานนี้ปลื้มสุด ๆ ทำพิธีมอบหน้าเสาธงด้วย

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2011 เวลา 11:33 น.