ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

บรรยากาศการไปติวเข้มสู่มหาวิทยาลัของ นักเรียน ม.6 เมื่อวันที่13-14 มิ.ย.54 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - งานแนะแนวโรงเรียน
เขียนโดย ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์   
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2011 เวลา 08:22 น.

บรรยากาศการไปติวเข้มเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ร้ัวมหาวิทยาลัย  โดยบริษัทโอสถสภา กับจังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อสร้างโอำกาศความเท่าเทียมกันของเด็กไทย  ณ ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   จากการสังเกต  นักเรียนที่เข้าติวมีความสุข  และมีความมุ่งมั่นในการติว