ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

ศิลป์นาจะหลวยร่วมอนุรักษ์ประพเณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระฯศิลปะ
วันอังคารที่ 19 กรกฏาคม 2011 เวลา 16:03 น.

                         

นายนรินทร์  บำเรอพงศ์  นายอำเภอนาจะหลวย  นายสุรัตน์  ทองพันธ์  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาจะหลวย  และ นายสุรชัย  พันโสรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย  ได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  จัดขบวนนางรำ 100  กว่าชีวิตร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี  ประจำปี  2554  ณ  สนามทุ่งศรีเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีครูผู้ฝึกซ้อมนางรำครั้งนี้คือ  ครูเพ็ญพร  นามวงษ์  ครูปฏิมาพร  พูลศิริ  ครูนาฏศิลป์ของเราชาว นล.  และร่วมกับคณะครูสุภาพสตรี  สุภาพบุรุษอีกหลายท่าน ได้ร่วมแรงร่วมใจทุ่มเทเสียสละ  จนทำให้ขบวนแห่เทียนพรรษาของอำเภอนาจะหลวยปีนี้ประสบผลสำเร็จ   คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเทียนโบราณ  ประจำปี  2554  มาครองอย่างภาคภูมิใจ  สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน  และพี่น้องชาวอำเภอนาจะหลวยอีกครั้ง   ครูนัทต์ธิพัฒน์  ภารสมบูรณ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  และผู้บริหาร  ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้งานนี้ประสบผลสำเร็จ 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 20 กรกฏาคม 2011 เวลา 11:33 น.