NL Services

แสดงความยินดี PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
วันอังคารที่ 26 กรกฏาคม 2011 เวลา 09:19 น.

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษในวัน English Day ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งโรงเรียนนาจะหลวยของเราได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 3 รายการ คือ ร้องเพลงภาษาอังกฤษ สะกดคำ และ เกมต่อคำศัพท์ ซึ่งตอนนี้ทั้ง 3 รายการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าไปแล้ว แต่ที่น่าภาคภูมิใจคคือรายการร้องเพลงภาษาอังกฤษ  ได้ผ่านการคัดเลือกจากรอบแรก มี 35 คน คัดเหลือ 10 คน ขับร้องโดย นางสาวปาลียา  เสนคำสอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ซึ่งจะเข้าไปแข่งขันในวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 นี้ ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอให้ชาวนาจะหลวยทุกท่านได้ติดตามและให้กำลังใจลูกหลานชาวนาจะหลวยด้วยนะครับ