ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - งานแนะแนวโรงเรียน
เขียนโดย ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์   
วันพุธที่ 03 สิงหาคม 2011 เวลา 12:47 น.

โรงเรียนนาจะหลวย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย รอบโควตา   ได้เป็นคนแรกของโรงเรียนนาจะหลวย  ประจำปีการศึกษา 2554

1  นายอรรถวิท  มาตรศักดา  สอบเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขต สกลนคร  คณะเกษตรศาสตร์

2.  นายวจนจิตร  โมระชาติ  สอบได้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า สอบได้เป็นอันดับที่ 2  ของโรงเรียน  ประจำปีการศึกษา 2554 

งานแนะแนวโรงเรียนนาจะหลวยและคณะครูทุกท่านขอเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่กำลังสมัครและรอประกาศผลสอบของแต่ละมหาวิทยาลัย  ต่อไป 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 03 สิงหาคม 2011 เวลา 13:27 น.