ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

งานแนะแนวจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาต่อ PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - งานแนะแนวโรงเรียน
เขียนโดย ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์   
วันพุธที่ 03 สิงหาคม 2011 เวลา 13:24 น.

งานแนะแนวโรงเรียนนาจะหลวย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาต่อ  ชื่อว่า กิจกรรม สร้างแรงบันดาลใจสานฝันสู่น้อง ชาว นล.  ในวันที่   29  กรกฏาคม  2554  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ของมหาวิทยาลัย  เพื่อให้เกิดทางเลือกที่หลากหลาย  สามารถเลือกคณะและสาขาที่ตรงกับความสนใจของนักเรียน