ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

มหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร ใน เดือนสิ่งหาคม PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - งานแนะแนวโรงเรียน
เขียนโดย ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์   
วันพุธที่ 03 สิงหาคม 2011 เวลา 14:27 น.

1  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สนใจรายละเอียด คลิกที่นี้

2.  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สนใจรายละเอียด  คลิกที่นี้

3.  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สในใจรายละเอียด  คลิกที่นี้

หรือสนใจ สมัครเรียน  ติดต่อสอบถามได้ที่ งานแนะแนวโรงเรียนนาจะหลวย   ครูปรียาภรณ์  ผิวจันทร์

โทรศัพท์  089-4269113

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 03 สิงหาคม 2011 เวลา 14:35 น.