ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

การประกวดสื่อการเรียนการสอน(บทเรียนคอมพิวเตอร์) PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
เขียนโดย Somporn Thongbai   
วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2011 เวลา 13:47 น.

                ประชาสัมพันธ์ถึงคุณครูโรงเรียนนาจะหลวย เรื่องการส่งประกวดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อจัดประกวดระดับสหวิทยาเขต และระดับ สพม. 29 (มีรางวัลมากมาย รวมถึงการรวบรวม CAI ในระดับ สพฐ. ต่อไป)  กำหนดการส่งภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ติดต่อได้ที่ ครูสมพร  ทองใบ เกณฑ์การประกวดนั้นสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่ ครับ  

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2011 เวลา 13:56 น.