ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

ผลการเข้าร่วมแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระฯศิลปะ
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2011 เวลา 21:09 น.

            

                  นายนัทต์ธิพัฒน์  ภารสมบูรณ์  ครูศิลปะ  โรงเรียนนาจะหลวย  นำนักเรียนร่วมแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์  ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี  2554  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ผลปรากฏว่า  นายสิทธินนท์  พรมเกษ นักเรียนชั้น ม. 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ ม. ต้น  เป็นเกียรติบัตรและเงินสด 800.- บาท ส่วน ระดับ ม.ปลาย  ได้รับรางวัลชมเชย  ได้แก่  นายธีระพล  รินทร

            ส่วนการแข่งขันที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ระดับ  ม. ต้น  ได้รับรางวัลชมเชย  2  รางวัล ๆ ละ  500.-  บาท ได้แก่  นายสิทธินนท์  พรมเกษ  และ น.ส. ปรารถนา  ขันที  นักเรียนชั้น ม. 3

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2011 เวลา 22:43 น.