ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

ประเมินเลื่อนขั้นฯ กลุ่มสาระการงานฯ PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
เขียนโดย เด่นชัย ไวยวรรณ์   
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2011 เวลา 16:27 น.

 

คลิกชมภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554 เวลา 12.00 น. นายจำลอง  ทุ่นทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนนาจะหลวย เข้าเยี่ยมตรวจประเมินฯ การจัดแสดงผลงาน นิทรรศการ ของคณะครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ณ ห้องสมุดโรงเรียนนาจะหลวย

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2011 เวลา 16:54 น.