ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรมติวเข้มเพื่อเตรียมความพร้อมสูมหาวิทยาลัย PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - งานแนะแนวโรงเรียน
เขียนโดย ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์   
วันเสาร์ที่ 01 ตุลาคม 2011 เวลา 21:20 น.

ด้วย  โรงเรียนนาจะหลวยได้ร่วมกับ   เนชั่นกรุ๊ป จัดโครงการ "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 14" ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย และที่สำคัญเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดความเท่าเทียมทางการศึกษาในทุกภาคส่วนของประเทศ จึงได้สมัครเพื่อรับ การถ่ายทอดผ่านสัญญาณบรอดแบนด์ไปยังโรงเรียน   เพื่อเป็นการส่งเสิรมนักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ที่มากขึ้นในการตัดสินใจเลือกคณะ สาขา ให้ตรงกับความสนใจของนักเรียนมากที่สุด

 

          

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 01 ตุลาคม 2011 เวลา 21:24 น.