ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

ผลการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับชั้น ม.3-1 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระฯศิลปะ
เขียนโดย ชัยรัตน์ จบศรี   
วันพฤหัสบดีที่ 05 มกราคม 2012 เวลา 15:00 น.

ผลการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับชั้น ม.3-1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 61 จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เวลา 09.00-15.00
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้รับรางวัลเหรียญทองลำดับที่ 2 ได้เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมระดับชาติ ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี ในวันที่ 26 มกราคม 2554