ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

การแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระฯศิลปะ
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 23:20 น.

"หมากจองเกมส์" 14  กุมภาพันธ์ 2555  ณ  สนามกีฬาเทศบาลตำบลนาจะหลวย

โรงเรียนนาจะหลวย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  นำโดยครูบุษณี  บุญสุขเกษม  ครูปฏิมาพร  พูลศิริ, ครูชัยรัตน์  จบศรี
และครูเพ็ญพร  นามวงษ์  ได้นำวงโยธวาธิต  ดรัมเมเยอร์  และนาฏศิลป์ชุดรำ  4 เผ่า  ร่วมเดินขบวนพาเหรด  และพิธีเปิดกีฬา
"หมากจองเกมส์" หรือกีฬาเทศบาลสัมพันธ์  มีทั้งหมด  39  เทศบาลจากทุกอำเภอของจังหวัดอุบลฯ  บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 15:20 น.