ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ม.6 2554 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - งานแนะแนวโรงเรียน
เขียนโดย เด่นชัย ไวยวรรณ์   
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 14:45 น.

 


โรงเรียนนาจะหลวย
ได้จัดกิจกรรมวันปัจฉัมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554  จำนวน 415 คน ในวันอังคารที่ 21  กุมภาพันธ์ 2555  ณ  หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย  โดยเริ่มรับรายงานตัวเวลา 8.00 น.
พิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น.  นักเรียน ม.3 ม.6 พร้อมกันที่หอประชม  นายสุรชัย  พันโสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย ประธานในพิธีจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นคุณครูสัมฤทธิ์  นาคำ กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้  จากนั้นครูที่ปรึกษาอานรายชื่อนักเรียนในชั้นเรียน ประธานในพิธีมอบใบประกาศ และกล่าวคำให้โอวาท

10.00  น.  นักเรียนชมวิดีทัศน์ชุด "ของฝากจากใจ" สร้างความประทับใจให้ครูและนักเรียนเป็นอยากมาก(น้องไห้กันตรึม) จากนั้นประธานรุ่น 29  จำนวน 4 คน นำดอกได้ขอขมาครู (ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียน) จากนั้นประธานรุ่นกล่าวขอขมาครู และขอบคุณครู

11.30 น.  ร้องเพลงอำลา (พระคุณที่สาม , แค่ได้คิดถึง)

11.40 น. รำบายศรีสู่ขวัญ  จากนั้นเป็นพิธีพราหมณ์  ผูกข้อมือ  กราบลาครู  กราบคุณพ่อ คุณแม่ เป็นอันเสร็จพิธีครับ

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 14:19 น.