ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณ 2555 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
เขียนโดย เด่นชัย ไวยวรรณ์   
วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:04 น.

 


โรงเรียนนาจะหลวยยินดีต้อนรับคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการงบประมาณ 2555 นำโดย นายวีระพงษ์  ไตรศิวะกุล รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ประธานกรรมการประเมินฯ  นายนพรัตน์  ทองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิจิตราพิทยา รองประธานกรรมการการประเมินฯ ,  นายสุรพล  ทางทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ,  นายอะริเดช  ผินโพธิ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงวิทยาคาร เริ่ม ตั้งแต่ 9.00 - 11.55 น. วันที่ 29 พฤษภาคม 2555

คลิก
ชมภาพทั้งหมดครับ


 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 03 มิถุนายน 2012 เวลา 07:14 น.