NL Services

ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
วันจันทร์ที่ 06 สิงหาคม 2012 เวลา 13:37 น.

ยินดีต้อนรับนักศึกษาร่วมสังเกตการสอน
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

นักศึกษาที่มากความสามารถ พร้อมที่ก้าวเข้าไปสู่ความเป็นครูและมีอาชีพครูในอนาคตอันใกล้นี้
ขอแนะนำ

นางสาวประวีณา สุวรรณราช
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัราชภัฏอุบลราชธานี

นางสาวนิภาดา วิจิตย์เชื้อ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัราชภัฏอุบลราชธานี

ซึ่งนักศึกษาทั้งสองท่านนี้จะอยู่กับเราเป็นเวลา 2 เดือน ซึ่งก็นานพอสมควรที่
จะทำให้เรารักภาษาอังกฤษยิ่งๆขึ้นไป อิอิ
ชาว นล. ทุกคนขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง