NL Services

Teachers English Camp PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
วันอังคารที่ 18 กันยายน 2012 เวลา 10:07 น.

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555 โรงเรียนนาจะหลวยได้จัดกิจกรรม ค่ายภาษาอังกฤษ "Teachers English Camp" เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรโรงเรียนนาจะหลวยได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดยในภาคเช้า ท่านประธานในพิธี นายสุรชัย พันโสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวยได้กล่าวเปิดงาน กิจกรรมภายในแค้มป์เต็มไปด้วยความสนุกสนานและเนื้อหาสาระอย่างเต็มที่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับบุคลากรทุกท่านไม่มากก็น้อย

 

 

 

ภาพบรรยากาศการอบรม วันที่ 18 กันยายน 2555 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนาจะหลวย สพม.29

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 18 กันยายน 2012 เวลา 21:11 น.