ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

บุคลากรกลุ่มสาระฯศิลปะเข้ารับการอบรมครูดนตรีวงโยธวาทิต PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระฯศิลปะ
เขียนโดย ชัยรัตน์ จบศรี   
วันศุกร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2012 เวลา 10:36 น.

บุคลากรกลุ่มสาระฯศิลปะเข้ารับการอบรมครูดนตรีวงโยธวาทิต
สมาคมไทยมาร์ชชิ่งแบนด์ ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมบุคลากร ด้านดนตรี
โยธวาทิต ให้กับครู อาจารย์ ผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิตในจังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 22-24 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมแก่งสะพือริเวอร์ไซด์ อ. พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
ผู้เข้ารับการอบรมคือ นายชัยรัตน์ จบศรี