ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

วง The Belief เข้ารอบรองชนะเลิศ Season Music Awards 2012 ครั้งที่ 6 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระฯศิลปะ
เขียนโดย ชัยรัตน์ จบศรี   
วันศุกร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2012 เวลา 10:57 น.

วง The Belief เข้ารอบรองชนะเลิศ Season Music Awards 2012 ครั้งที่ 6

โดยเข้าร่วมแข่งขันรอบ Audition ในวันที่ 1 พ.ย. 55 ณ โรงเรียนเดชอุดม

โดยมีวงดนตรีเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 8 วง คัดเลือกสู่รอบ รองชนะเลิศ จำนวน 3 วง ได้แก่

1.The Belief ร.ร.นาจะหลวย

2.ร.ร.เดชอุดม

3.เทคนิคเดชอุดม

ซึ่งการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ จะมีวงเข้าร่วมการแข่งขันจากสถาบันต่างๆในภาคอีสานตอนล่างรวมทั้งสิ้น

30 วง และจะทำการแข่งขันคัดเลือกเหลือ 20 วง เข้าสู้รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 20 พ.ย. 55 ณ มหาวิมยาลัยราชภัฏอุบลฯ ผลการแข่งขันจะรายงานต่อไป

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2012 เวลา 10:59 น.