ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
เขียนโดย เด่นชัย ไวยวรรณ์   
วันจันทร์ที่ 07 มกราคม 2013 เวลา 10:04 น.

 

โรงเรียนนาจะหลวยส่งบุคลากร นายเด่นชัย ไวยวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ดร.วีระพงษ์  ไตรศิวะกุล รองผู้อำนวยการเขตพ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานในพิธี และมีท่าน ดร.ทองสุข  รวยสูงเนิน ดำเนินรายการเป็นวิทยากรให้ความรู้

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 07 มกราคม 2013 เวลา 12:18 น.