ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

กิจกรรมทำนาแบบหยอดโครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
เขียนโดย เด่นชัย ไวยวรรณ์   
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2013 เวลา 17:18 น.

กิจกรรมทำนาแบบหยอด

โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนนาจะหลวยโดยกลุ่มสาระการเรียรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ 14 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30 - 15.00 น. คุณครูอนุวัฒน์  สุรวิทย์ (จัดให้) นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ทำกิจกรรมทำนาแบบหยอด โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง พื้นที่แปลงสาธิตโรงเรียนนาจะหลวยขนาดพื้นที่ 2 งาน  (หลังตึกวิทยาศาสตร์) ในกิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามหลัก 3 หวง 2 เงื่อนไข  คือ ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน  นักเรียนสามารถจัดการพื้นที่ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ขอบคุณครูศรชัย  สุโพธิ์ ครูที่ปรึกษา ที่ช่วยดูแลและให้กำลังลูกๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 อย่างใกล้ิชิดจนแล้วเสร็จ

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2013 เวลา 18:11 น.