ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

รับทุนเรียนดี PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - งานแนะแนวโรงเรียน
เขียนโดย นางสาวปรียาภรณ์ ผิวจันทร์   
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม 2013 เวลา 00:00 น.

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 นายสุรชัย พันโสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย พร้อมด้วย นายจำลอง  ทุ่นทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ในนามโรงเรียนนาจะหลวย นำนักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เข้ารับทุนซึ่งมีนักเรียนที่เข้ารับทุน ดังนี้ 1. นายมงคล วงค์นาม ม.4/8 2. นายณรงค์ยุทธ มะศรีหา ม.5/2 3. นายอยุทธนันต์ ประสานทอง ม.6/5


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฏาคม 2013 เวลา 13:06 น.