ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

มอบเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - งานแนะแนวโรงเรียน
เขียนโดย เด่นชัย ไวยวรรณ์   
วันศุกร์ที่ 02 สิงหาคม 2013 เวลา 11:47 น.

มอบเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน

(ค่าอาหารนักเรียนห่างไกล)

 


โรงเรียนนาจะหลวย มอบเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนห่างไกล) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วันที่ 1 สิงหาคม 2556 โดยนายสุรชัย พันโสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย เป็นผู้มอบ

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 02 สิงหาคม 2013 เวลา 12:07 น.