ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนนาจะหลวย โดย นักศึกษา มรภ.อุบลราชธานี PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - งานแนะแนวโรงเรียน
เขียนโดย ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์   
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2013 เวลา 00:00 น.

 

ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนนาจะหลวย
โดย สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี
ประจำปีการศึกษา 2556

 

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556  นักศึกษาจากสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ร่วมกับโรงเรียนนาจะหลวย โดยงานแนะแนว  จัดเข้าค่ายฯให้กับนักเรียนที่มีความสนใจในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 50 คน ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย จุดประสงค์ของค่ายในครั้งนี้เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานความรู้ด้านวิชาวิทยาศาสตร์และทักษะการใช้เครื่องมือเครื่องแก้วพื้นฐานที่ถูกต้องให้กับนักเรียนและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ และในการจัดค่ายครั้งนี้ทางนักศึกษาได้ร่วมแรงร่วมใจในการปรับปรุงบริเวณเสาธงของโรงเรียนให้มีสีสันที่สวยงาม  ชมภาพกิจกรรมครับ

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 02 ธันวาคม 2013 เวลา 08:34 น.