ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

โครงการค่ายเม็ดทราย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - งานแนะแนวโรงเรียน
เขียนโดย ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์   
วันอาทิตย์ที่ 01 ธันวาคม 2013 เวลา 00:00 น.

 

ค่ายเม็ดทรายสานสัมพันธ์สู่ฝัน ครั้งที่ 4
โดย ชมรมเม็ดทราย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจำปีการศึกษา 2556


เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 นายสุรชัย  พันโสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย "โครงการ ค่ายเม็ดทรายสานฝันสู่ฝัน ครั้งที่ 4" โดย ชมรมเม็ดทราย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางนิธิวดี วรเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย และคณะครูโรงเรียนนาจะหลวย เข้าร่วมพิธีเปิดค่ายในครั้งนี้ด้วย  สำหรับค่ายในครั้งนี้จัดขั้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556  จากพี่ๆนักศึกษา ชมรมเม็ดทราย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีนักเรียนเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทั้งสิ้น 100 คน  เป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5

จุดประสงค์ของการจัดค่ายในครั้งนี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การประชาสัมพันธ์คณะที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แนะแนวทาง วิธีการ รวมทั้งเทคนิคต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

สำหรับบรรยากาศของการจัดค่ายครั้งนี้ นับว่าเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าที่สุด  แม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ กิจกรรมที่น้องๆได้รับจากพี่ๆ นั้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อ  เทคนิคพิชิตข้อสอบ กิจกรรมงานวัด ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นการแจ้งเกิดให้กับหลายๆคน และที่เป็นกิจกรรมที่เรียกน้ำตาได้มากมายนั้นก้เป็นกิจกรรมเทียน  ทำเอาหลายคนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่

หลังจากเสร็จสิ้นค่ายแล้ว ก็หวังว่านักเรียนคงจะได้ประโยชน์จากค่ายนี้ไม่มากก็น้อย  คงเป็นอีกหนึ่งของแรงบันดาลใจที่จะทำให้ทุกคนได้ถึงฝันที่ได้วางไว้ ขอให้ทุกคนจงโชคดีครับ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 03 ธันวาคม 2013 เวลา 15:05 น.