ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

พิธีไหว้ครูกลุ่มสาระฯศิลปะ 2557 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระฯศิลปะ
เขียนโดย เด่นชัย ไวยวรรณ์   
วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2014 เวลา 14:31 น.

พิธีไหว้ครูกลุ่มสาระฯศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2557

งเรียนนาจะหลวย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจัดพิธีไหว้ครูและบวงสรวงบูรพาจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ณ ห้องนาฏศิลป์ โรงเรียนนาจะหลวย เวลา 08.30 - 10.30 น. เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณครู และเพื่อความเป็นศิริมงคลในกลุ่มฯและนักเรียน ชุมนุมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ทุกคน  โรงเรียนมีคุณครูวิสิษฐ์ศักดิ์ พรหมกสิกร ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านคำบอน สพป.อบ.5 เป็นวิทยากรในการบวงสรวงครั้งนี้  และยังได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ท่านที่เข้าร่วมพิธีในพิธีไหวครูดังกล่าว ชมภาพครับ


 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2014 เวลา 14:52 น.