ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อมหน้าอาคารใหม่ PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
เขียนโดย เด่นชัย ไวยวรรณ์   
วันพฤหัสบดีที่ 07 สิงหาคม 2014 เวลา 00:00 น.

 

ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อมหน้าอาคารใหม่

ณะครู นักการ นักเรียน โรงเรียนนาจะหลวยร่วมแรงร่วมใจกันจัดสวนหย่อมหน้าอาคารหลังใหม่ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นมา จนกว่าจะแล้วเสร็จ โรงเรียนนาจะหลวยขอบใจลูกๆฟ้า-ชมพูที่น่ารักทุกคน โดยเฉพาะลูกๆห้อง ม.5/8 ที่เสียสละเวลาในวันหยุด มาช่วยงานในครั้งนี้ ชมภาพตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จนะครับ จะอัปโหลดขึ้นตลอด ชมภาพครับ


24  - 26  กรกฎาคม 2557

 

30 กรกฎาคม 2557


 

31 กรกฎาคม 2557

 

1 สิงหาคม 2557


 

2 สิงหาคม 2557

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2014 เวลา 09:12 น.