ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน 1/2557 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - งานแนะแนวโรงเรียน
เขียนโดย เด่นชัย ไวยวรรณ์   
วันพุธที่ 06 สิงหาคม 2014 เวลา 11:36 น.

มอบทุนปัจจัยพื้นฐานประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนนาจะหลวย โดยงานแนะแนวจัดพิธีมอบทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐานประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ในวันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนาจะหลวย มอบโดย นายสุรชัย พันโสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย นายจำลอง ทุ่นทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล/บริหารทั่วไป และ นางนิธิวดี  วรเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ/งบประมาณ ชมภาคครับ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 06 สิงหาคม 2014 เวลา 11:44 น.