NL Services

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผลการแข่งขันโครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปี 7 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
เขียนโดย เด่นชัย ไวยวรรณ์   
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2014 เวลา 16:05 น.

ผลการแข่งขันโครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปี 7

การแข่งขันโครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปี 7 โดยบริษัทไทยบริดจสโตน ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้จัดการประกวดทุกปี  โดยปัจจุบันเป็นปีที่ 7   โดยมีโรงเรียนต่างๆ ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 100  โครงงาน โดยแต่ละโรงเรียนส่งเข้าร่วมได้ไม่เกิน 3 โครงงานต่อโรงเรียน และคณะกรรมการได้คัดเลือกจำนวนสิ่งประดิษฐ์ให้เหลือ 25 โครงงานสุดท้าย ที่ต้องไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ที่ โรงเรียนบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  ในระหว่างวันที่ 13-14  พฤศจิกายน 2557  โดยโรงเรียนนาจะหลวย  ได้ส่งโครงงานทั้งหมด 3  โครงงานและสามารถผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งหมด โดยรายชื่อสิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านเข้ารอบ 25 ทีมสุดท้าย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

โดยผลการแข่งขัน มีดังนี้

1.ชื่อสิ่งประดิษฐ์  โรงเรือนเพาะกล้าอัตโนมัติ

ผู้ประดิษฐ์

1) นายณัฐพล  วงค์คูณ

2) นายภูมินทร์    สาวิสา

3) นายสิทธิโชค  อุตรา

ครูที่ปรึกษา

1) นายปัญญา   สัมพะวงศ์

2) นายศรชัย   สุโพธิ์

ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมกับได้ทุนการศึกษา 45,000  บาท  โลห์รางวัลจาก สพฐ. และนักเรียนทั้ง 3 คน จะได้รับทุนการศึกษาจากบริษัทไทยบริดจสโตน เมื่อเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย สาขาวิชาใดก็ได้ คนละ 240,000 บาท ตลอดหลักสูตร

 

 

2.ชื่อสิ่งประดิษฐ์  ฟาร์มเลี้ยงไก่อัตโนมัติ

ผู้ประดิษฐ์

1) นายพงษ์พัฒน์       เข็มมา

2) นายธีรภัทร   อุดทภู

3) นายคฑานน   นามวงษ์

ครูที่ปรึกษา

1) นายปัญญา สัมพะวงศ์

2) นายศรชัย สุโพธิ์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมกับได้ทุนการศึกษา 34,000  บาท  โลห์รางวัลจาก สพฐ.

 

3. ชื่อสิ่งประดิษฐ์  โรงเพาะเลี้ยงปลาอัตโนมัติ

ผู้ประดิษฐ์

1) นายณัฐพล       ชูจิตร

2) นายชัยพร        สุขสาร

3) นายฐิฏิมากร   ดอกกุลบุตร

ครูที่ปรึกษา

1) นายปัญญา   สัมพะวงศ์

2) นายศรชัย  สุโพธิ์

ได้รับรางวัลเข้าร่วม ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2014 เวลา 16:32 น.