ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services
รับสมัครคิดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อทำงานธุรการแทนครู PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารงานบุคคล
เขียนโดย เด่นชัย ไวยวรรณ์   
วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2014 เวลา 14:13 น.

ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อทำงานธุรการแทนครูตามโครงการคืนครูให้นักเรียน

ด้วยโรงเรียนนาจะหลวย อำเภอเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีความประสงค์จะจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อทำงานธุรการแทนครู ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน .......... คลิก (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2014 เวลา 14:22 น.