ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ม.6 2557 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - งานแนะแนวโรงเรียน
เขียนโดย เด่นชัย ไวยวรรณ์   
วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 13:59 น.

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ม.6 2557


โรงเรียนนาจะหลวย โดยงานแนะแนวได้จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 จำนวน 256 คน ในวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558  ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย เริ่มรับรายงานตัว 8.00 น. นายสุรชัย พันโสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวยเป็นประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น นายสัมฤทธิ นาคำ หัวหน้างานแนะแนวกล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ ครูที่ปรึกษาอ่านรายชื่อนักเรียนประจำชั้นที่สำเร็จการศึกษา  ประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และกล่าวคำให้โอวาท

10.30 น. นักเรียนชมวิดิทัศน์ สร้างความประทับใจให้กับครูและนักเรียนเป็นอย่างมาก ประธานนักเรียนรุ่น 32 นำดอกมไม้ขอขมาคุณครู

11.30 น. ร้องเพลงพระคุณที่ 3  แค่คิดถึง (ร้องไห้กันตรึม)

11.40 น. รำบายศรีสู่ขวัญ  จากนั้นเป็นพิธีพราหมณ์ ผู้ข้อมือ กราบลาครู กราบคุณบิดา มารดา เป็นอันเสร็จพิธี  ชมภาพครับ

 

วันเตรียมงานครับ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 14:19 น.