ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน 1/2558 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - งานแนะแนวโรงเรียน
เขียนโดย เด่นชัย ไวยวรรณ์   
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2015 เวลา 00:00 น.

มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน 1/2558


รีาจะหล โดยงานแนะแนว จัดพิธีมอบทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐานประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนาจะหลวย มอบโดย ายสุรชัย พันโสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย นางนิธิวดี  วรเดช  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณและบริหารงานบุคคล  นายคฤหัส  บุญเย็น  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ชมภาพครับ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2015 เวลา 22:13 น.