ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

รับโล่ห์รางวัลวาดภาพสัปดาห์วิทยาศาสตร์2558 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระฯศิลปะ
เขียนโดย เด่นชัย ไวยวรรณ์   
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2015 เวลา 09:50 น.

รับโล่ห์รางวัลวาดภาพสัปดาห์วิทยาศาสตร์2558

รีาจะหล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมมอบโล่ห์รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลโยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" ระหว่างวันที่ 18-20 สิหาคม 2558 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาราชภัฎอุบลราชธานี  ให้กับเด็กชายธีระพงษ์  ใจหาญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6  ฝึกสอนโดย นายธนภัทร์  ดวงเบ้า ในเวลา 8.30 - 8.550 น. โดย นายสุรชัย พันโสรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้มอบ กลุึ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้เชิญชวนนักเรียนที่สนใจมาฝึกทักษะทางศิลปะ ชมภาพครับ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2015 เวลา 08:48 น.